Krótko o Szkole...

W dniu 26 sierpnia 1962 roku została oddana do użytku Szkoła Podstawowa w Kobrzyńcu. Otwarcie jej nastąpiło w czasie, który upamiętnił się w dziejach naszej Ojczyzny, jako lata uroczystych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Szkołą do 1984 roku kierował Heliodor Murawski. W 1984 stanowisko dyrektora obejmuje Barbara Trzcińska.