październikZgodnie z tradycją, 13.X. b.r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas II i III przedstawili "pokaz mody nauczycielskiej" oraz odegrali zabawne scenki klasowe. Program artystyczny wzbogaciły piosenki oraz wiersze polskich poetów. Na zakończenie, z serdecznymi życzeniami, dzieci wręczyły nauczycielom kwiaty.

                       
W dniu 10 października 2014r. odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice. Klasa pierwsza przygotowała część artystyczną, w której zaprezentowała swoje zdolności i umiejętności. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego sprawdzili przygotowanie pierwszaków do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Wśród wielu zadań pierwszaki musiały miedzy innymi: narysować swoją szkołę, spakować właściwie plecak, rozwiązać zagadki oraz wykazać się wiedzą z życia szkoły. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpił podniosły moment ślubowania i pasowania na ucznia. Bohaterowie uroczystości otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, który przygotowali rodzice pierwszoklasistów.

                         


wrzesień25 września 2014 r. uczniowie klas 0-2 wyjechali do Przysieka pod Toruniem, gdzie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych. Celem zajęć było podniesienie poziomu świadomości dzieci w kwestii bezpiecznych zachowań na drodze oraz wykształcenie nawyku noszenia kamizelek odblaskowych. Na terenie ośrodka szkoleniowego Caritas, w specjalnie przygotowanym miasteczku drogowym uczniowie doskonalili praktyczne umiejętności zachowania się na drodze, uczestniczyli w pogadankach oraz licznych konkursach. Każde dziecko otrzymało kamizelkę odblaskową, drobne upominki oraz poczęstunek. Wyjazd został zorganizowany w ramach akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" realizowanej przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

                       
W dniu 1 września 2014 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
Pierwszy września rokrocznie jest dniem szczególnym zarówno dla uczniów, ich rodziców jak i nauczycieli. Dla wszystkich oznacza nowe obowiązki, cele i wyzwania.

Tym samym wszystkim życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.