SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY: Karolina Stefańska

ZASTĘPCA: Kacper Piotrowski


PRPOKOTOLANT: Urszula Zgórzyńska